Use cases

Spåra din bil


Stölder av olika fordonstyper ökar. I takt med detta har extra spårningsutrustning blivit allt mer efterfrågat. Att få full koll på sina fordon och tillbehör, genom enkla produkter, och med appstöd där allt visualiseras i en och samma kartbild.

För många handlar det inte enbart om stöldskydd utan även om att kunna lokalisera fordon och tillhörigheter.

En lösning på detta är vår batteridrivna tracker TAT. En liten och enkel tracker som går att gömma i ett fordon. Enheten är konfigurerad att ligga i viloläge under större delen av tiden. Eftersom att larmet är i viloläge, och uppdaterar position med ett förbestämt intervall, är den svår att upptäcka med extern utrustning

I händelse av stöld konfigurerar man om trackerns inställningar, vilket ökar frekvensen av positionshämtningar.


Personlig tracker och spårning på begäran


För andra handlar det om att skapa trygghet för sina nära, sig själv eller sina mindre objekt. Det kan handla om att man är ensam ute till sjöss, befinner sig i utsatta miljöer eller att man av andra orsaker snabbt behöver kunna meddela sin position.
Eller att vid behov kunna efterfråga en position på ett objekt.En lösning på detta är vår batteridrivna tracker TMT. En liten och enkel tracker som med ett enkelt knapptryck meddelar din aktuella position. Larmet kan också användas för gömma i ett fordon, ryggsäck eller annat värdfullt föremål som vill kunna spåras på begäran.