FJÄRRSTYRNINGSPAKET GSM/SMS MED APP OCH RELÄ

3749 kr Inkl moms

Artikelnr: 4290 Kategorier: ,

Beskrivning

Komplett paket för styrning och övervakning via SMS eller app. Med ett relä, nätaggregat och backupbatteri, bara att koppla in. Kan kompletteras med flera reläer eller en kontaktor.

✅Sex larmingångar
✅ En reläutgång
✅ Utbyggbart
✅ Dubbla SIM-kortsplatser

Vårt fjärrstyrningspaket för SMS kan användas för att styra till exempel maskiner eller processer, värme och klimat, belysning och bevattningsanläggningar, allt via SMS eller kostnadsfri app för smartphone/web. Ett komplett fjärrstyrningspaket klart att driftsätta
Paket för fjärrstyrning eller övervakning via GSM och SMS
Fjärrstyrningspaketet är ett komplett paket framtaget för industriella applikationer och avsett för övervakning av funktioner och styrning av processer eller maskiner via SMS, app eller webläsare. Paketet är inrymt i en IP65 klassad kåpa som är låsbar och det är ett konkurrenskraftigt alternativ till PLCer i automationsapplikationer.

Fjärrstyr från hela världen via SMS eller app.

 

Paketet levereras färdigbyggt med ett växlande relä som reläutgång, upp till fyra reläer kan anslutas direkt till enheten och ryms i vår standardenhets kapsling. Det finns plats för fler reläer men då måste enheten kompletteras med ett ytterligare utgångskort. Reläerna är potentialfria så utgångarna kan hantera 12-24 VDC samt 230 VAC beroende på vad du behöver.

Upp till 10 användare kan styra utgångarna via SMS eller obegränsat antal användare via app/web, utgångarna kan även ha fasta tillslagstider samt styras av till exempel aktivering av en ingång eller värden från temperaturgivare. Paketet bygger på ESIM384, en GSM-enhet med SMS-kommunikation som även kan kopplas till fast internet via ett tilläggskort. Till den enheten finns olika tillval som till exempel trådlösa I/O-kort för att kunna ansluta ytterligare in- och utgångar.

Fjärrstyr upp till fyra funktioner via SMS. Vår IP65-klassade kapsling rymmer reläer, GSM-enhet med dubbla SIM-kortsplatser, nätaggregat och backupbatteri. Styr reläer via SMS, bevaka upp till åtta temperaturvärden.

Driftslarm eller processlarm.

 

Paketet har upp till 16 digitala ingångar (och kan byggas ut med ändå fler), var och en av dem kan förses med egen larmtext eller talade larmmeddelanden. Ingångarna kan programmeras att påverka en eller flera utgångar om de aktiveras, samtidigt som SMS skickas. Vårt fjärrstyrningspaket har inbyggt batteri som vid störningar i den ordinarie matningsspänningen skickar ett SMS till behöriga användare.

Fjärrstyr värme eller kyla

ESIM384 har fyra utgångar som standard som kan styra laster som till exempel en kontaktor för elvärme eller reläer. Utgångarna kan ha fasta till och frånslagstider alternativt styras via SMS eller en app. Styr du via SMS kan du välja att slå av eller på en utgång, alternativt välja en tillslagstid, när tiden är ute så återgår utgången till avslaget läge.

Temperaturövervakning.

Vill du använda enheten för temperaturövervakning, värmestyrning eller temperaturreglering så kan upp till åtta temperaturgivare anslutas, temperaturgivarna kan påverka utgångar om du så önskar. Alla temperaturgivare kan namnges och du kan närsomhelst hämta temperaturvärden via SMS. Om satta gränsvärden överskrids så meddelas du via SMS samtidigt som givaren kan styra en eller flera utgångar när temperaturen faller eller stiger. Denna funktion har använts till att styra pumpstationers underhållsvärme, övervaka rörtemperaturer och så vidare, möjligheterna är många. Utgångarna kan ha fasta till och frånslagstider eller styras via SMS.

Vi erbjuder en rad olika tempsensorer som täcker ett brett temperaturspann (-55°C till +125°C). Givarna baseras på Dallas one wire teknik och är såväl lätta att installera som ekonomiskt försvarbara i inköp.

På dina villkor

Vi levererar produkten inrymd i en industriell IP65 kapsling som innehåller nätaggregat, en GSM sändare, ett backupbatteri och ett relä. Kapslingen har vid leverans en kabelgenomföring i botten som du kan använda för att koppla in elektriska förbrukare etc. Paketet levereras med en jordad, utomhusklassad gummikabel med stickpropp för inkoppling. Paketet har en integrerad GSM-antenn, men du kan komplettera med en extern antenn om du har svag signal.

För att komma igång med produkten så behöver du göra en programmering via ett konfigurationsprogram. Programmet installeras på en dator och kan programmera enheten lokalt via USB port. Senare kan du även ansluta till enheten på distans via GPRS. Detta är en stor fördel om man har behov av ändringar efter installation. Vissa funktioner kan även programmeras via SMS.