ESIM384 KRAFTFULLT INBROTTSLARM MED GSM

3039 kr Inkl moms

Artikelnr: 3925 Kategorier: ,

Beskrivning

ESIM384 är en godkänd larmcentral med 12 ingångar och uppkoppling via GSM. Ett GSM-larm med trådlösa larmsensorer och möjlighet att övervaka temperatur, fukt, brand och inbrott. Ett pålitligt larm att lita på i alla lägen!

 EN 50131 Grade2
 Trådlösa sensorer lång räckvidd
 Många ingångar och utgångar
 App, samtal eller SMS

ESIM384 är en mycket kraftfull larmenhet, en godkänd larmcentral och samtidigt en väldigt flexibel och smart plattform för inbrottslarm för privata bostäder, fritidshus, föreningshus, garage, lager och andra byggnader. Eldes ESIM384 kopplar upp sig mot omvärlden på en rad olika sätt för maximal säkerhet. En enhet till vilken du kan ansluta befintliga trådbundna larmsensorer eller komplettera med trådlösa sensorer.
Smidigt med GSM-larm som inbrottslarm
ESIM384 kan skicka larm till tio olika användare via SMS eller ringa upp dessa nummer när något händer, den kan då användas för att lyssna av vad som händer på platsen eller så kan den larma med förinspelade larmmeddelanden. Med ESIM384 är det möjligt att fjärrövervaka en rad funktioner då varje ingång kan förses med egen larmtext.

18-24 V
TILLVALSKORT
TRÅDAT
TRÅDLÖST
GARANTI
2 ST
10 NR

ESIM384 har vid leverans sexton larmingångar för fasta sensorer, fyra open collector utgångar för styrning av elektriska funktioner och dessutom har den stöd för åtta temperatursensorer. ESIM384 kan byggas ut till upp till 80 sensorer, trådbundna och trådlösa.

Här hittar du samtliga tillbehör till ESIM384:

 ELDES ESIM384 TILLBEHÖR

ESIM384 LarmESIM384 har en övertygande och kraftfull trådlös kommunikation, den kan nå upp till 3 000 meter vid fri sikt vilket gör att signalen kan ta sig igenom komplexa byggnadsmaterial eller helt enkelt användas för att länka samman flera byggnader. Bland de trådlösa sensorerna finns ett brett utbud av magnetkontakter, sirener, rörelsedetektorer, brandvarnare, översvämningslarm med mera.

Säker uppkoppling via mobilnäten

ESIM384 har inbyggd trådlös uppkoppling mot omvärlden via GSM-nätet, detta gör den lätt att installera eftersom GSM-nätet har en väldigt bra täckning i Sverige. ESIM384 har dubbla SIM-kortsplatser för att ytterligare öka driftsäkerheten, enheten växlar till den sekundära operatören om den primära uppkopplingsvägen inte fungerar. Enheten har också ytterligare ett steg för att höja säkerheten, den kan ställas till att både skicka SMS och ringa vid larm, detta gör att säkerheten ytterligare ökas eftersom samtal och SMS är två olika kanaler i GSM-nätet. Genom att komplettera din installation med den kostnadsfria appen kommer även ESIM384 att koppla upp sig via GPRS, en tredje kanal i mobilnätet.

Koll på temperatur och fukt

Eldes ESIM384ESIM384 har fyra open collector utgångar, dessa kan styra mindre laster och du kan komplettera enheten med till exempel kontaktor eller ett relä för att styra till och frånslag. Utgångar kan även ha fasta till och frånslagstider, självklart kan de även styras via SMS eller Eldes app.

Till ESIM384 kan man ansluta åtta temperatursensorer, varje sensor kan förses med eget namn för att lättare särskilja vilken temperatursensor som är vilken. ESIM384 använder en sensorstandard som heter Dallas 1-wire, fördelen med den typen av sensorer är att deras mätnogrannhet inte påverkas av långa kablage, den andra fördelen är att priset per sensor är mycket lågt. Varje sensor i systemet kan mäta inom intervallet -55 till +125° C och det går att kan ställa in individuella larmgränser för varje sensor. Om larmgränsvärdet nås skickas ett temperaturlarm. Genom att använda någon av enhetens utgångar för att styra en elektrisk förbrukare kan ESIM384 användas för styra värmen i en fastighet, att starta takvärme eller en varmluftsfläkt. När ett temperaturlarm aktiveras kan dessa funktioner skötas automatiskt av enheten.

Larmprotokoll

För den som söker en central hantering av larm kan ESIM384 kopplas till ett valfritt bevakningsföretag. Förutom att kommunicera via SMS och samtal har enheten stöd för larmprotokollen Ademco Contact ID, EGR100, Kronos, Cortex SMS och SIA IP. Så länge mottagande larmcentral hanterar något av dessa protokoll kan ESIM384 anslutas till en extern bevaknings- eller larmövervakningstjänst.

Igång även om strömmen går

ESIM384 kan kopplas till ett backupbatteri på upp till 7 Ah. Batteriet ansluts direkt till enheten, larmet laddar batteriet så länge nätström finns. Om det uppstår störningar i den ordinarie matningsspänningen skickas ett SMS och larmet klarar cirka 30 timmar på ett 7 Ah batteri. ESIM384 levereras med antenner, kabel för batteribackup, samt motstånd för inkoppling av ingångar, montagefötter samt en del andra montagedetaljer.

Kraftfull app och mjukvara

Eldes Utility ToolProgrammering av enheten sköts enklast via programmet Eldes Utility. Programmet installeras på en dator eller surfplatta och används för att programmera enheten lokalt via USB eller på distans via GPRS. Detta är en stor fördel om man har behov av ändringar efter installation. Det går även att programmera larmet via SMS.

För den som vill styra funktioner i larmet ingår Eldes Utility kostnadsfritt, programmet kan användas för att styra enhetens funktioner som styra utgångar, övervaka temperatur med mera.

info iconInnan du skall installera enheten skarpt rekommenderas att du testar alla funktioner så du är bekant med produkten. För att minimera resor och arbetstid rekommenderar vi att du säkerställer alla funktioner innan driftsättning. Tänk på att vår support sker via helpdesksystem och inte via telefon. Tid för support på distans måste bokas i förväg. Vi ersätter inte nedlagd arbetstid eller resor för att få lösningen att fungera och vi ansvarar ej för indirekt skada.