Internet of Things

Vad är IoT?

Internet of Things/Sakernas Internet (IoT), innefattar de miljarder fysiska enheter runt om i världen som är uppkopplade till internet. Enheter för insamling och delning av data som skapar nytta för såväl företag, organisationer som privatpersoner. IoT beskriver nätverk av fysiska objekt. Dessa objekt består av hårdvara med inbyggda sensorer, mjukvara, och tillhörande teknik. Detta gör det möjligt att kunna ansluta sig till offentliga eller privata internet och utbyta data med andra enheter och system. Antalet uppkopplade saker/objekt förväntas öka kraftigt de kommande åren och Vetel AB har, inom ramen för vår organisation, en lång erfarenhet av att arbeta med uppkopplade saker.

74% av alla IoT-projekt misslyckas

Hela 74% av alla IoT-projekt misslyckas att visa affärsnytta och går aldrig vidare till en färdig lösning. Vår erfarenhet är att IoT-projekt bara kan lyckas om de löser något för företaget eller dess kunder. Vi arbetar idag aktivt i flera parallella IoT-projet. Vi bidrar med erfarenhet och kompetens i projektets samtliga faser och har även ett brett utbud av hårdvara, mjukvara och systemstöd. Vi arbetar med allt från att styra skogsmaskiner remote via 5G, mäta inomhusklimat i skolor och hotell, till att koppla upp en hel fordonsflotta.

Nyfiken på Iot?

Är du nyfiken på IoT, eller ligger i startgroparna för ett nytt IoT-projekt?
Tveka inte att höra av dig till oss för ett möte: johannes.karlsson@vetel.se